Ağ Güvenliği ve Kriptografi Algoritmalarının Optimizasyonu (Optimization of Network Security and Cryptography Algorithms) başlıklı projemiz NVIDIA Corporation tarafından kabul edilmiştir. Bir yıl sürecek proje Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Tezcan tarafından yürütülecektir.


Son Güncelleme:
15/11/2021 - 12:14