Hakkımızda

Son Güncelleme:
22/08/2021 - 16:01
  • Siber savunma ve güvenlik ile ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapan, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimi, standartlar ve patent gelişimine katkıda bulunan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak
  • Siber güvenlik alanında konferans, seminer, kurs, yaz okulu, çalıştay gibi farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyerek, alanda bilgi ve tecrübe birikimini ile üniversite araştırmalarının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğü artırmak
  • Lisansüstü ve lisans düzeyinde siber güvenlik eğitim faaliyetlerini araştırma ve laboratuvar olanakları ile desteklemek, araştırma çıktılarının eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak
  • Siber güvenlikle ilgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağlayarak merkezin konuları ile ilgili alanlarda ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağı açığının kapatılmasına yardımcı olmak, mezunların iş imkanlarını artırmak
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla siber güvenlik ve savunma konularında işbirliği yapmak, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek
  • Çeşitli eğitim öğretim seviyelerinde kullanılmak üzere siber güvenlik eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak
  • Siber güvenlik alanının farklı disiplinleri arasında köprü görevi yaparak alandaki disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunmak