ODTÜ SİMER, günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle ihmal edilemez bir nitelik kazanan siber güvenlik alanında disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, ülkemizin siber savunma ve güvenlik alanındaki bilgi birikimini ve Ar-Ge yeteneğini en güncel teknolojilerle arttırmak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. SİMER, alandaki ulusal ve uluslararası taleplere cevap vermek amacıyla kamusal siber güvenlik farkındalığı faaliyetlerini ve siber güvenlik sanayii ve organizasyonlarıyla işbirliğini desteklemektedir.

Program

09.30 - 10.00 Kayıt

10.00 - 10.15 Hoş Geldiniz ve Protokol Konuşmaları - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök - ODTÜ Rektörü 

10.15 - 10.45 SİMER Tanıtımı - Doç. Dr. Aysu Betin Can - SİMER Merkez Müdürü

10.45 - 11.05 Kahve Arası

11.05 - 12.15 Panel - Türkiye'nin Siber Güvenlik Vizyonu

             12.15 Program Sonu


Last Updated:
04/03/2020 - 10:47